Díky úspěchu školního týmu TV Gymlit na FebioFestu byla škole poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč na rozvoj projektové výuky a nových forem vzdělávání v informatice. Čerpání nadačního příspěvku bude realizováno nákupem interaktivních stavebnic mikropočítačů Arduino, robotů Ozobot a dalších. Tyto stavebnice budou
využívány v rámci projektové výuky informatiky s multipředmětovým přesahem, především pak do hodin fyziky, chemie, biologie nebo výuky
cizích jazyků. Jedná se o moderní výukové pomůcky, které studenty nenásilnou formou přivedou k výuce programování, logického myšlení a
manuální zručnosti. Množství projektů realizovatelných pomocí těchto pomůcek je takřka nekonečné.

 

Mgr. Martin Feber

ICT koordinátor, garant TV Gymlit