Přípravy na oslavy výročí školy nepodceňujeme… 🙂

V rámci projektu multi-kulturní vzdělávání, jehož se naši vyučující účastní ve spolupráci s s Asociací zřizovatelů školních jídelen (AZŠ) celý kalendářní rok, bylo v úterý 23. 5. 2023 proškoleno několik žáků vyššího gymnázia na odborném semináři přípravy pokrmů. Akci za naši školu zorganizoval Mgr. Svatoslav Procházka a Mgr. Jana Vyhlídalová.