Žáci 7.F pod vedením prof. Dvořákové navštivíli Dětské centrum Paprsek, které slouží jako modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny