Třída 7.F a někteří další studenti vyššího gymnázia se v září zúčastnili exkurze do CERNu v rámci poznávacího zájezdu do Švýcarska. V CERNu  si vyslechli přednášku o jeho historii, dále navštívili datové centrum a pak pracoviště zabývající se antihmotou. Komunikace s pracovníky CERNu probíhala v angličtině. Ve Švýcarsku si prohlédli památky v různých městech, absolvovali ochutnávku v sýrárně i čokoládovně.