Dne 21. 9. 2022 se vybraní zájemci o fyziku z maturitních ročníků zúčastnili speciální akce MFF UK pro fakultní školy.
Žáci nahlédli na odborná pracoviště a seznámili se formou workshopů i přednášek s konkrétními pracovními projekty zúčastněných kateder.
Během odpoledne diskutovali o klimatických změnách, překonávali sílu vakua, ovlivňovali záznamy seismografů či studovali kosmické zvětrávání.
Organizátorům děkujeme za povedenou akci!
RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D, garantka fyziky