Vážení rodiče a zletilí žáci,

oznamujeme, že ohlášené volby členů školské rady jsou odloženy na základě rozhodnutí ministra školství, kterým se prodlužuje funkční období dosavadních členů školských rad o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nový termín a organizaci voleb vám oznámíme v dostatečném předstihu.

Příslušný dokument najdete zde.