Budova školy bude v den zkoušek otevřena:

  • pro čtyřleté studium 12. 4. a 13. 4. od 8:00
Učebna Patro
401, 403, 404, 405, 406, J1, J2 3. patro
  • pro osmileté studium 19. 4. a 20. 4. od 7:45
Učebna Patro
103, 104, 105 přízemí
201, 203, 204, 205, 206, 210 1. patro
301, 303, 304, 305, 306 2. patro
401 3. patro

Žádáme všechny uchazeče, aby pro příchod do budovy využili časový interval uvedený na pozvánce.

Uchazeč s sebou musí mít

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Osobám tvořícím doprovod uchazečů je vstup do budovy školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

 

Orientační harmonogram zkoušek (mimo žáky s uzpůsobením podmínek SPUO):

8:30 – 10:00       test z matematiky

10:00 – 10:50    přestávka
(budovu mohou opustit pouze uchazeči, kteří budou mít návratku se souhlasem zákonného zástupce – viz výše Zvací dopis s návratkou;
nad uchazeči, kteří zůstanou v budově, je dohled zajištěn)

10:50 – 12:10    test z českého jazyka

 

PhDr. Jaroslava Najnarová v. r.