Písemné zkoušky profilové části maturitních zkoušky se konají 19., 20., 21. 4. od 13 hodin. Do školy maturanti dorazí s patřičným předstihem. Vhodné oblečení odpovídající důležitosti zkoušky je žádoucí.