Ze školního kola Chemické olympiády kategorie D postoupili do obvodního kola tři žáci ze třídy 4.G: Barbora Salajová, Ondřej Fikr a Martina Víchová.

Obvodní kolo se konalo v pondělí 7.3.2022 na Gymnáziu Českolipská. Postoupilo do něj čtrnáct žáků z osmi škol. Součástí soutěže byla, stejně jako ve školním kole, teoretická část – anorganická chemie, dále praktická část – chemické dovednosti v laboratoři.

Obvodního kola se zúčastnila Martina Víchová, která skončila jako pátá, a na jedenáctém místě Ondřej Fikr.

Všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme za jejich účast a práci, Martině a Ondrovi pak děkujeme za jejich reprezentaci.

 

Za PK Ch Mgr. J. Krajčová.