Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 13. 11. 2019 v 18 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Na programu bude klasifikace žáků a informace k chodu školy.

Od 17 do cca 17.45 bude poskytovat konzultace paní výchovná poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková (kabinet 117, přízemí).

Dovolujeme si také připomenout, že na třídních schůzkách budou vybírány finanční příspěvky do Rady rodičů ve výši 1000,- Kč, případně je možné využít účet u Fio banky 2100671476/2010 (do zprávy pro příjemce se uvádí JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a TŘÍDA).

PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy

JUDr. Barbara Červenková, předsedkyně RR