V pátek 22. 3. 2019 byly poštou doporučeně (nebo prostřednictvím datové schránky) odeslány pozvánky pro uchazeče. Pozvánky obsahují informace k průběhu přijímací zkoušky, pozvánku s uvedením času a místa (učebnu) zkoušky, návrh postupu při  vyplňování testů, návratku se souhlasem k opuštění budovy o přestávce mezi testy a preferencí druhého cizího jazyka, informace pro přijaté uchazeče (rozřazovací testy z anglického jazyka a termín třídních schůzek). Pokud uchazeč škole dodal doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny, bude součástí pozvánky i seznámení s uzpůsobením podmínek přijímací zkoušky. Přejeme hodně úspěchů u přijímací zkoušky! PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy