Níže jsou k náhledu rozvrhy jednotlivých tříd na školní rok 2023/2024.

Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že se jedná o předběžné podoby rozvrhů a  může v nich  po zahájení školního dojít z organizačních či technických důvodů ke změnám, a to i v posunu časů koncových hodin.

Náhledy rozvrhů tříd 2023/2024