Dne 22. 5. k nám do školy zavítala paní Kateřina Vršanská, která působí jako jediná česká průvodkyně Černobylem. 54 žákyň a žáků kvart a dalších 23 dobrovolných účastníků z vyššího gymnázia si vyslechli devadesátiminutové poutavé povídání o vývoji jaderné energetiky v Sovětském svazu, o událostech z roku 1986 a o dnešním stavu Černobylu a Pripjati. Celá přednáška byla doplněna autentickými záběry a rekvizitami z míst, kterými paní Vršanská sama prováděla turisty. Téma doplňovalo aktuálně probíranou látku jaderné fyziky a pojilo se i na ekologická témata.
RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Kopřiva, vyučující fyziky