„Kroky do nového světa“ v koncertní sezóně 2023 – 2024 nabídly k poslechu „Velké příběhy evropské hudby“. Na všech třech koncertech abonentního cyklu se vystřídaly postupně třídy tercií, kvart a hudební skupiny vyššího gymnázia.

Třetím krokem byla 20. března hudba P. I. Čajkovského k baletu Labutí jezero a také předehra-fantazie Romeo a Julie.

Žáci tercie G a kvarty F si vychutnali výkony mladých filharmoniků, a to i díky zajímavému a vtipnému komentáři dirigenta M. Ivanoviće a moderátora P. Kadlece. Mnozí s úsměvem ocenili taneček celého publika na melodii „Tanec malých labutí“ i milé překvápko v podobě vystoupení první sólistky Baletu Národního divadla N. Márové, která zatančila dvojroli Odetty (bílá labuť) a Odilie (černá labuť).

Budeme se snažit na příští sezónu opět „Kroky“ zajistit.

vyučující hudební výchovy

Mgr. Renata Moravcová