Zveme všechny zákonné zástupce na třídní schůzky, které se konají ve středu 10. 4. 2024 od 18h v kmenových učebnách. Ten den také proběhnou doplňující volby do Školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce žáků nezletilých. Bližší informaci zašleme prostřednictvím Komens a také uveřejníme na webu školy.

PhDr. Jaroslava Najnarová