Dne 6. 12. 2021 se před Gymnáziem Litoměřická konalo rozsvícení vánočního stromečku. První slovo měla zástupkyně žákovského parlamentu, která jménem parlamentu poděkovala za veškerou pomoc a organizaci. Následně měla proslov paní ředitelka PhDr. Jaroslava Najnarová, která obohatila žáky o informace spojené se sv. Mikulášem a popřála spoustu milých slov všem zaměstnancům školy a studentům.

Prvním vystoupením byla anglická koleda „Dobrý král Václav“, v českém podání. Doprovod tvořila zobcová flétna, tamburíny společně s akustickou kytarou. Sólisté a doprovodný sbor byli složeni ze žáků prvních ročníků vyššího gymnázia a kvinty G. Toto vystoupení si připravili žáci a jejich profesorky hudební výchovy. Následovalo druhé vystoupení žáka jménem Albert Kříž, který zahrál na dudy a zpíval koledu „Nesem Vám noviny“. Všichni účinkující si vysloužili veliký potlesk.

Slavnostně se tedy mohl rozsvítit náš stromeček, který najdete u recepce školy. Studenti mohli hlasovat v anketě, který z kantorů rozsvítí vánoční stromeček. Byli vybráni tři výherci: pan profesor PhDr. Jan Bárta, pan profesor Mgr. Svatoslav Procházka a pan profesor Mgr. Martin Feber.

Na závěr si všichni mohli zazpívat anglické i české koledy. Doprovod k nim a technické zajištění obstaral pan profesor Mgr. Martin Feber. Závěrečná slova řekl pan profesor  PhDr. Jan Bárta, který se zamyslel nad tím, co si máme popřát v tomto těžkém čase.

Přejeme tímto i Vám krásné svátky a šťastný nový rok.

Za žákovský parlament Sarah Kulíková