Školního kola olympiády z češtiny se zúčastnilo 1. prosince celkem 47 žáků ve dvou kategoriích. V kategorii nižšího gymnázia nejlépe obstáli v jazykové i slohové části Carolina Hla Shwe ze 4.G, Adam Boleslav z 3.F, Eliška Pilařová ze 4.F a Adéla Mlatečková ze 3.G. V kategorii vyššího gymnázia byla nejlepší Dominika Novotná ze 7.G, Aneta Mlčáková ze 7.G a Michal Burian z 5.F. Do okresního kola dále postupuje Carolina a Adam a za vyšší gymnázium Dominika a Aneta. Všem příznivcům češtiny děkujeme za účast a gratulujeme k úspěchu všem výše jmenovaným. Předání cen a diplomů se uskuteční v ředitelně školy ve čtvrtek 15.12.2022. Do dalšího kola přejeme hodně štěstí!