Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci.
Na třídních schůzkách jste byli prostřednictvím třídních profesorů seznámeni s tím, že oddělujeme přístupy do systému Bakaláři na dvojí účty – žákovský a rodičovský. Všichni jste také obdrželi nová hesla. V úterý 16. 11. 2021 spouštíme komunikační systém KOMENS, najdete jej po přihlášení přes webové rozhraní Bakalářů, případně v mobilní aplikaci.
Komens funguje pro účty žáků i zákonných zástupců, práva a směry komunikace jsou nastaveny vedením školy. Systém bude do konce 1. pololetí školního roku ve zkušebním provozu, nabízí možnosti zasílat jednak tzv. obecné zprávy (primárně pro aktuální situaci ve škole v souvislosti s výskytem C-19), jednak k omlouvání absence – tu plánujeme nyní evidovat buď v písemné formě přes Omluvný list žáka, nebo online přes Bakaláře – od 2. pololetí školního roku přejdeme plně na online formu.
Pro základní přehled nabízíme odkaz na informační video natočené tvůrci systému Bakaláři.
Přejeme všem hodně zdraví a optimismu.
Za vedení školy
PhDr. Jaroslava Najnarová