Vynikajícího úspěchu dosáhl Tobiáš Synek z 2.F, který si 21. dubna v Liberci doslova vyhrál na klarinet druhé místo v celostátním kole soutěže žáků ZUŠ v komorní hře na dechové nástroje. Na jeho úspěchu se podílela spolužačka z umělecké školy Barbora Skolilová.
Srdečně blahopřejeme!