V dubnu proběhlo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce, kde v konkurenci padesáti soutěžících obsadila Caroline Hla Shwe ze
 4. G velmi pěkné osmé místo.
Dne 20.4. se žákyně Caroline Hla Shwe, Eliška Kašpárková, obě ze 4. G, a Lucie Doležalová z 8. F zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Čapkoviny v Městské knihovně v Praze. Sice jejich práce v nebývale početné konkurenci mnoha set prací nezvítězily, ale autorky si odnesly cenné rady odborné poroty k autorské tvorbě, vyslechly vítězné práce a načerpaly inspiraci pro svou další tvorbu. 
Všem jmenovaným žákyním děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a těšíme se na jejich další úspěchy.