Od 17. 5. 2021 se k prezenční výuce ve škole vracejí třídy nižšího gymnázia 1.F, 1.G, 2.F a 2.G a dále pokračují v prezenční výuce třídy 3.F, 3.G, 4.F a 4.G. Žáci všech uvedených tříd budou od pondělí 17. 5. 2021 testováni v pilotním projektu MHMP RT-PCR testy. Podrobné informace o průběhu včetně žádosti o co nejrychlejší vyplnění a zpětné zaslání formuláře se souhlasem s testováním byly dnes odpoledne rozeslány do emailů zákonných zástupců žáků výše uvedených tříd. Vedení školy všem předem děkuje za rychlou součinnost.