Čtvrtletní třídní schůzky se konají ve středu 23. 11. 2022 od 18.00 v kmenových učebnách.

Schůzka zástupců Rady rodičů se koná tentýž den od 16.30.