Ve dnech 25. a 26. března proběhlo obvodní kolo soutěže v přednesu uměleckého textu, kde za naši školu vystoupily Laura Sobotková a Amálie Wierer z 2. G, Helen Lísalová, žákyně 4. F, a Kateřina Kovalová ze 4. G. Laura Sobotková byla za svůj výkon oceněna čestným uznáním a Helen Lísalová ve vyšší kategorii obsadila 2. místo s postupem do krajského kola. Všem jmenovaným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a Helen přejeme hodně štěstí v krajském kole.
PaedDr Jana Sůrová