Volby do školské rady, které proběhly dne 10.4.2024, byly platné. Zvoleny byly dvě členky školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy. Veškeré informace o výsledku volby byly zaslány oprávněným voličům prostřednictvím aplikace Komens dne 12.4.2024.

Za volební komisi: PhDr. Dana Hatschbach Tobolková