Vážení rodiče, vážení zletilí žáci,
pro usnadnění hlasování ve volbách nových členů do školské rady Gymnázia Litoměřická z řad rodičů nezletilých žáků a za zletilé žáky jsme pro vás připravili návod, jak postupovat, který najdete zde:

Heslo pro zápis do kurzu je Gymlit2021

Zároveň připomínáme, že volby probíhají ve dnech 23. 6. 2021 od 6:00 do 24. 6. 2021 do 23:59.
Za přípravnou volební komisi
PhDr. Dana Tobolková
V případě potíží pište prosím na technickou podporu sit@gymlit.cz