Č.j.: Nj1270/2021/Žá

Oznámení ředitelky školy – vyhlášení volných dnů

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji volné dny na termín 28., 29. a 30. června 2021.

Jedná se hlavně o organizační důvody – v těsné blízkosti školy probíhají stavební úpravy oplocení a začíná výstavba letního víceúčelového pavilonu, obě akce vyžadují zvýšenou bezpečnost ze strany žáků i zaměstnanců.

 

PhDr. Jaroslava Najnarová, v.r.