Ve dnech 10. – 16. března a 1. – 5. dubna 2019 se uskutečnil výměnný pobyt mezi žáky naší školy a partnerské školy Holweide z Kolína nad Rýnem, který probíhá každoročně od roku 1998 v rámci Sekce cizích jazyků na podnět učitelů anglického a německého jazyka.

V letošním roce se jej zúčastnilo 13 žákyň a 2 žáci tříd 4.F a 4.G spolu se svými třídními učiteli. Oba dva týdenní pobyty se vydařily, i když během březnového pobytu v Kolíně nebylo výměně nakloněno počasí (pršelo a foukalo celý týden). Ale všechny společné projekty a aktivity probíhaly ve vzájemné pohodě, klidu a s úsměvem, v Kolíně i v Praze.

Děkujeme všem zúčastněným, německá strana velmi kladně hodnotila přístup žáků, rodičů a učitelů, společně s nimi se těšíme na další setkání v příštím roce.

 

PhDr. Jitka Cihelková, Mgr. Oldřich Buzek