Dáváme k dispozici sumativní hodnocení dotazníkového šetření, výsledky velmi jednoznačně nasvědčují dobré vybavenosti žáků technickými prostředky pro případný opětovný provoz školy v online režimu. S těmi, kdo mají přístup k technice omezen či techniku nemají, se v případě potřeby domluvíme na jiných komunikačních kanálech. Děkujeme všem žákům/zákonným zástupcům za vyplnění dotazníku!

ICT koordinátor

Mgr. Martin Feber