V úterý 30. 5. jsme se seminářem Kapitoly z chemie navštívili Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v městské části Praha Ládví. Měli jsme možnost zúčastnit se půldenní exkurze týkající se nanotechnologií. První část byla praktická. Pod vedením odborníka jsme provedli nejprve Tollensovu reakci a následně ve skupinkách připravovali nanočástice stříbra. Pro analýzu výsledků nám byla představena technologie DLS, jedna ze spektroskopických metod. Každý student si na památku odnesl vlastnoručně vyrobenou lahvičku z vnitřní strany pokrytou tenkou vrstvou stříbra. Poté přišla na řadu část teoretická. Díky poutavé prezentaci jsme lépe porozuměli základům světa nanočástic, ohlédli se za historií, vyhodnotili přítomnost a zamysleli se nad budoucností nanotechnologií. Na závěr proběhla krátká přednáška o Jaroslavu Heyrovském. Šlo o ideální tečku za exkurzí, která nám dodala motivaci potřebnou k zvládnutí závěru školního roku, minimálně co se týče předmětu chemie.

Viktorie Olšovská, 7.G