S radostí oznamujeme, že ve výtvarné soutěže “ Vítejte v mém světě fantazie“, kterou pořádal Chvalský zámek, se v nejstarší kategorii na 1. místě umístila Lenka Cvejnová, 6. G a na 3. místě Michaela Krutílková, 1. A.

Mgr. Renata Patová, garantka předmětu výtvarná výchova