V pondělí 9. ledna proběhla na společenskovědním semináři beseda na téma technologické etiky.  Za tímto účelem dorazil do školy PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. z Filosofického ústavu Akademie věd ČR věnující se mj. palčivé problematice automatizace silniční dopravy či otázkám zapojení robotů v pečovatelských profesích. V rámci besedy se probralo i tzv. tramvajové dilema (Trolley problem), tentokrát však nikoli jen jako problém teoretický, ale i praktický: tj. v kontextu skutečných otázek, které si musí klást výrobci a poskytovatelé automatizovaných vozidel.

Za přednášku děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Akademií věd ČR!

Za komisi ZSV Mgr. Radim Širl