V pondělí 25. 3. 2024 jsme všem uchazečům, kteří dle rozhodnutí CERMATu konají přijímací zkoušky na našem gymnáziu, poslali prostřednictvím systému DiPSy vygenerované pozvánky s průvodním dopisem, kde mimo jiné najdou návratku, kterou je potřeba odevzdat před zkouškou z matematiky v učebně.

Uchazeči, kteří podali přihlášku hybridně čí papírově, obdrží doporučený dopis, který zasíláme také dnes, tj. v pondělí 25. 3. 2024; případně jsme jim veškeré dokumenty zaslali prostřednictvím DS v pátek 22. 3. 2024.

Pokud má uchazeč přiznané uzpůsobení podmínek (dle doporučení příslušné Pedagogicko-psychologické poradny), nebo se jedná o žáka cizince, zašleme mu seznámení o tomto také buď prostřednictvím tzv. zaručené komunikace v DiPSy, nebo spolu s papírovými dokumenty poštou či prostřednictvím DS.

Zde najdete průvodní dopis ředitelky školy pro osmileté  a čtyřleté vzdělávání, který je součástí pozvánky.

Všem uchazečům přejeme mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy