Přivítejme prosím naši novou dívenku Alice Mary, kterou od tohoto roku budeme podporovat v rámci našeho školního projektu Adopce na dálku. Všechny naše tři děti mají nyní školní rok zaplacený a my můžeme sdílet jejich radost a pokračovat v jejich finanční podpoře. Ze zbylých peněz, o jejichž budoucnosti rozhodl náš parlament, se nakoupily dárky pro handicapované děti z neziskového spolku Rarach, kterého jsem již pátým rokem členem. Přikládám děkovný dopis od vedoucího spolku.
Mgr. Josef Kosina, garant zeměpisu