Další materiály E-Bezpečí - E-Bezpečí

Beseda o kyberšikaně

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 se obě primy zúčastnily besedy na téma „Kyberšikna“. V průběhu dvou vyučovacích hodin se primáni dozvěděli mnoho praktických informací. Lektora z organizace E-bezpečí se mohli dotazovat na to, co je v dané oblasti nejvíce zajímá.

Obsah obrázku židle, oblečení, osoba, nábytek

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, vyučování, interiér, židle

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, židle, osoba, interiér

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, nábytek, interiér

Popis byl vytvořen automaticky