Vážení zákonní zástupci,

úvodní organizační schůzka pro budoucí první ročníky se koná ve středu 19/6 od 17 hodin a pro primu od 17.30. S třídními učitelkami i vedením školy a poradenskými pracovníky proberete mimo jiné adaptační kurzy, chod školy a jiné.

Těšíme se na osobní setkání.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy