Ve středu 26. března 2019 proběhlo vyhlášení výsledků školního kola všech kategorií Biologické olympiády. Paní ředitelka PhDr. Jaroslava Kuchařová předala spolu s organizátory – Mgr. Hanou Vrbeckou Procházkovou, Mgr. Jiřím Weiserem – diplomy a pro nejlepší účastníky ceny, na něž finance poskytla Rada rodičů.

Biologická olympiáda spojuje poznávání přírody v terénu – určováním organismů s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi. Žáci nižšího gymnázia se letos zaměřili na příjem a výdej látek, v laboratoři vyráběli model plic a zjišťovali změny dechové frekvence v klidu, v zátěži a po zátěži.

Pro žáky vyššího gymnázia bylo hlavní téma: Mládí. V praktické části prozkoumávali stavbu ptačího vejce, mladé pupeny dřevin, moučné červy a zásobní látky v semenech a plodech.

Vítězové a druzí v pořadí se zúčastní krajského celopražského kola v následujících týdnech, celkem 6 studentů.

Všem, kteří budou naši školu reprezentovat v celopražské soutěži, přejeme hodně úspěchů a soutěžícím z řad maturantů hodně zdaru ve „zkoušce dospělosti“.

Mgr. Hana Vrbecká Procházková

za organizátory školního kola

Biologická olympiáda 2018/19 – školní kolo – výsledky

 

kategorie A

 1. místo – Eliška Jagošová
 2. místo – Anna Dvořáková
 3. místo – Matěj Bulánek

 

kategorie B

 1. místo – Michaela Šídová
 2. místo – Vojtěch Zeller
 3. místo – Barbora Halamová

 

kategorie C

 1. místo – Ema Vavřičková
 2. místo – Adéla Žáková
 3. místo – Jolana Šedivá

 

kategorie D

 1. místo – Egor Žukov
 2. místo – Patricie Pszczólková
 3. místo – Nik Žukov