GYMLITFOTO 2021

Kategorie: A: člověk (reportáž, sport, sociální dokument, rodina, portrét, člověk a zvíře, lidské emoce, mezilidské vztahy) B: příroda a krajina (krajinné celky, detaily, makro, zvířata, hmyz, emotivní krajina, voda, živly) C: artefakt (zátiší, nalezené zátiší, architektura, stroje a technika, stylizace, dekorativní a abstraktní fotografie, speciální techniky, fotografika) Formáty: min. 9 x 13 cm, elektronicky jpg., […]

Poděkování Radě rodičů

Díky finančnímu příspěvku Rady rodičů je učebna č. 109 vybavena novým praktickým nábytkem pro uložení hudebních nástrojů a pomůcek pro výuku hudební výchovy. Děkujeme rodičům našich žáků i paní ředitelce. Hudebnice z gymlitu

Pro GYMLIT zimní spánek neplatí

aneb jaká překvapení čekají na žáky po návratu z distanční výuky. V březnovém čísle časopisu Devítka na straně 8 se dočtete o úsilí vedení školy a pedagogů, které v uplynulých měsících vyvinuli, aby žákům zpříjemnili, zpestřili a zkvalitnili výuku. Článek najdete na https://praha9.cz/sites/default/files/devitka/pdf/devitka-2021-03.pdf Tým Gymnázia Litoměřická