Naše gymnázium se v květnu zúčastnilo celostátní matematické soutěže MaSo a bylo zastoupeno třemi týmy. Všechny se umístily v první polovině, nejlépe si vedlo družstvo A. Hejná (2.G), M. Mečíř(2.F), M. Pazourek, V. Šotolová (oba 3.F), které obsadilo 78. příčku ze 197 družstev. Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy. RNDr. Jana Dvořáková