V dubnu se uskutečnily dvě významné akce. Na začátku měsíce to byla návštěva paní Annette Louangvannassy a pana Jean-Francois Rouena v naší škole. Paní L. byla kdysi spoluorganizátorkou našich výměn s lyceem Wittmer v burguňském Charolles. TV gymlit s ní natočil zajímavý rozhovor, na který se naši žáci dobře připravili, probíhal totiž ve francouzštině. Oba hosté pak besedovali se žáky a bylo to velmi příjemné dopoledne.

Druhou akcí byla návštěva Francouzského institutu ve Štěpánské ulici. Prohlídka institutu a zejména mediatéky byla určena nejmladším studentům, konkrétně třídě  2. G. Viděli jsme výstavní prostory, kino, francouzskou kavárničku a zejména perfektně vybavenou knihovnu, se spoustou komiksů a zajímavých knížek pro všechny věkové a jazykové kategorie. Děkujeme paní Monice Lavallé, která nám byla skvělou průvodkyní.

PhDr. Věra Klínská