Gratulujeme našim  žákům Zuzaně Holcové a Filipu Kocourkovi ze 4.F a rovněž Rostislavu Ottomanskému a Martinu Těšiteli ze 4.G, kteří se umístili na 5. a 25. místě v celostátní soutěži finanční gramotnosti European Money Quiz  z celkem 136 postupujících studentů. Ceníme si jejich přípravy zvláště v dnešní době, která zvýšené aktivitě příliš nenahrává. Z pražských škol jsme obsadili nejvyšší pozici, za což studentům děkujeme!

Mgr. Blanka Růžičková, garantka předmětu ZSV