Ve středu 7. 12. 2022 a ve středu 11. 1. 2023 vždy od 17:00 hodin pořádáme v tradiční formě den otevřených dveří. Zájemci o studium si budou moci prohlédnout prostory školy, nové učebny a laboratoře, dvě červená centra interaktivní výuky a nahlédnout na právě dokončovanou novou podobu knihovny s prostorem pro studium. Po škole Vás budou provázet naši žáci, kteří se také budou podílet na prezentacích jednotlivých sekcí spolu se svými pedagogy. Bude možné rovněž konzultovat případné dotazy s členkami výchovného týmu (výchovné poradkyně, školní metodička prevence, koordinátorka pro nadané žáky).

Informační schůzka o přijímacím řízení s vedením školy za účasti předsedů sekcí  proběhne v 17:15 a 18:00 v jídelně.

Těšíme se na Vás. Tým Gymlit