Milí uchazeči do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium,
od 1. 9. 2021 budeme otevírat 2 třídy čtyřletého studia, tedy navyšujeme počet přijímaných žáků na 60.
Důvodem tohoto rozhodnutí je velký počet žáků 9. tříd celkově v Praze i celé ČR (vyšší demografická křivka) a skutečnost, že škola disponuje prostorovou kapacitou umožňující otevření další třídy mimořádně pro následující školní rok.
PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy