S jarním sluníčkem 🌞opět přiskákal do našich končin 🦘KLOKAN 🦘. Této březnové celosvětové soutěže se na naší škole rádi každoročně účastníme. Letos, stejně jako v loňském roce, proběhla online formou. Žáci se zapojili ve všech  čtyřech kategoriích: prima a sekunda v kategorii Benjamin, kde soutěžilo 28 žáků, tercie a kvarta v kategorii Kadet v počtu 26, kvinty, sexty a 1. a 2. ročník vyššího  gymnázia v kategorii Junior, kde soutěžilo 40 zájemců, a nakonec v kategorii  Student zahrnující nejstarší – tedy žáky septim, oktáv a 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia, kde se zapojilo 10 odvážných.
Z počtu účastníků byla také celá řada velmi úspěšná, zejména nižší ročníky – více jak 100 bodů získalo v kategorii Benjamin 12 žáků, v kategorii Kadet 3 a Junioři v počtu 2 žáci. Maximum je, pro informaci, 120 bodů a mají ho celkem 3 žáci.
Všem klokanistům 🦘 gratulujeme a těšíme se zase za rok .
Za pořadatele Z. Skokanová🐸 a I. Rozumová🌼