Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

s hrdostí a radostí vám oznamujeme, že naše gymnázium získalo nejvyšší ocenění v programu Ekoškola. Našemu skvělému Ekotýmu se po dlouhém a náročném úsilí podařilo dosáhnout této významné mety, a to i přes množství překážek, které nám poslední doba přinesla.

Toto významné ocenění je odrazem naší společné snahy o udržitelný rozvoj a péči o životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že naše úsilí bude sloužit jako inspirace nejen pro naši školní komunitu, ale i pro širokou veřejnost. Věříme, že společně můžeme přispět k lepšímu a udržitelnějšímu světu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na aktivitách Ekotýmu a podporovali naši cestu k tomuto úspěchu. Těšíme se na další společné projekty a na pokračování naší zelené mise.

 

Mgr. Zuzana Klopacz, koordinátorka EVVO