Na jaře proběhla krajská kola Matematické olympiády kategorií B, C a P a dále celostátní kolo kategorie A. Je velkým úspěchem, že jsme měli úspěšné řešitelky ve všech kategoriích. Na 1. – 5. místě v kat. C se umístila Tereza Kubínová (5.F), úspěšnou řešitelkou v kat. B se stala na 11. – 15. místě Barbora Salajová (6.G), v kat. A po vítězství v krajském kole obsadila 2. – 3. místo v celostátním kole Tereza Černá (8.G). Ta se zároveň stala i vítězem krajského kolo kategorie P (programování). Na všechny dívky čekají odměny při slavnostním zakončení letošního ročníku Matematické olympiády ve velice krásné a reprezentativní prostoře barokního refektáře Univerzity Karlovy v budově MFF UK. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

RNDr. Jana Dvořáková
učitelka