Gymnázium Litoměřická zvítězilo ve vzdělávacích soutěžích na Praze 9!

Dne 6. 6. 2022 se uskutečnilo pod záštitou DDM Praha 9 ve středisku H 55 v Hloubětíně slavnostní předávání diplomů za vzdělávací soutěže ve školním roce 2021/2022.

Gymnázium Litoměřická se stalo nejúspěšnější školou na Praze 9 s celkem 24 žáky, kteří se umístili od prvního do třetího místa zejména v matematických a fyzikálních soutěžích, nebo tohoto umístění dosáhli v soutěžích z českého a anglického jazyka, biologie a zeměpisu.

Tereza Kubínová ze 3. F se navíc stala vůbec nejúspěšnější účastnicí na Praze 9.  Byla oceněna celkem čtyřikrát, z toho třikrát se umístila na 1. místě.

Jí a samozřejmě všem ostatním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PhDr. Jaroslava Najnarová