Třídní schůzky pro rodiče uchazečů nově přijatých ke studiu do prvního ročníku a primy ve školním roce 2022/2023 se konají ve středu 22. 6. 2022 od 17 hodin v budově školy. Rozdělení žáků prim a informace o kmenových učebnách, kde se budou třídní schůzky konat,  bude k dispozici v přízemí za recepcí.