Třídní schůzky pro rodiče uchazečů nově přijatých ke studiu do prvního ročníku a primy ve školním roce 2021/2022 se konají ve středu 23. 6. 2021 od 17 hodin v budově školy. Během schůzek je nutné ze strany účastníků dodržovat aktuálně platná hygienická a protiepidemická opatření. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude v přízemí za recepcí.