S nadšením oznamujeme, že naše gymnázium Litoměřická získalo nejvyšší certifikaci mezinárodního programu Ekoškola – Zelená cesta! 

Naše cesta k Zelené certifikaci nebyla jednoduchá ani krátká, ale díky společnému úsilí jsme dosáhli tohoto významného milníku. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ať už s námi šli jen krátký úsek nebo nás podporovali po celou dobu. 

Vyjadřujeme hlubokou vděčnost našemu osvícenému vedení školy, především paní ředitelce, která nás podporuje ve všech našich aktivitách. Díky jejímu vedení můžeme realizovat projekty, které propojují nejen studenty a profesory, ale i rodiče a širší komunitu. 

Naším cílem je nadále spolupracovat s dalšími školami a institucemi v Praze 9. Věříme, že naše aktivity přinesou prospěch nejen naší škole a okolí, ale i celé planetě. 

 I malé kroky mohou vést k velkým změnám! 

Oslavte s námi Zelenou cestu! Bez vás bychom to nedokázali. 

S vděčností, váš Ekotým 🌍