Po stopách Franze Kafky se vydala třída 7. G v úterý 18. června 2024. V rámci výročí úmrtí Franze Kafky jsme tak navštívili místa v Praze spojená se životem a prací německého spisovatele. Propojení literárních textů a fotografií jsme zakončili v Goethe-Institutu výstavou dosud nepublikovaných fotografií. Představit si Prahu před 100lety a porovnat místa, která Kafku ovlivnila, bylo inspirující pro další studium a pochopení Kafkova díla.

Jaroslava Semrádová