Na základě dodaných podkladů rozhodla hodnotící komise o udělení Certifikace Stříbrné cesty programu Ekoškola naší škole Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726.

Tímto také získáváme oprávnění po dobu 3 let používat logo a název Ekoškola.